Dopinus d.o.o.
Razvoj kompleksnih cross-platform informacijskih sistemov še nikoli ni bil tako enostaven.
Naše poslanstvo: Omogočati lažje delovanje in življenje razvijalcem poslovnih aplikacij in njihovim naročnikom.

Dopinus je sodobno orodje za izredno učinkovit razvoj najzahtevnejših poslovnih informacijskih sistemov, namenjeno razvijalcem po vsem svetu. V orodje Dopinus vgrajene inovacije omogočajo, da razvite aplikacije avtomatično pridobijo spodaj naštete lastnosti.

Samodejne lastnosti aplikacij, razvitih z orodjem Dopinus
več podatkovnih baz

Več podatkovnih baz

Aplikacije delujejo z različnimi podatkovnimi bazami. Trenutno so podprte Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, Interbase SMP, Firebird in MySQL, z možnostjo nadaljnjega razširjanja nabora.

Več operacijskih sistemov

Več operacijskih sistemov

Aplikacije se lahko izvajajo na družinah operacijskih sistemov Windows, Linux in Mac OS X. Tudi odjemalci na isti instalaciji imajo lahko različne operacijske sisteme.

Večnivojskost

Večnivojskost

Aplikacije so zgrajene po principih SOA - Storitveno Orientirane Arhitekture - z vsaj tremi fizično ločljivimi nivoji (dvema aplikativnima in enim hrambenim).

Modularnost

Modularnost

Oba aplikativna nivoja sta zasnovana popolnoma modularno. Tudi v samih aplikacijah lahko določimo izmenljive gradnike, ki jih je kasneje v življenju aplikacije mogoče enostavno nadgraditi ali v celoti nadomestiti brez rušenja delovanja celote. V izvajalnem času lahko takšne gradnike objavimo tudi navzven, s čimer se jim avtomatsko zgradi še WSDL opis in tako postanejo standardne spletne storitve.

Visoka skalabilnost

Visoka skalabilnost

Moč pri obdelavi podatkov lahko prilagajamo potrebam z enostavnimi spremembami tehnične konfiguracije, dodajanjem fizičnih strežnikov na osrednjih nivojih in uravnavanjem porazdeljenosti obremenitve na mrežni opremi. Spekter možnih tehničnih konfiguracij obsega vse od tega, da so vsi nivoji in njihovi pripadajoči moduli nameščeni na enem računalniku, pa do kompleksnih, porazdeljenih scenarijev, ki z redundančnimi lokalnimi ali oddaljenimi strežniki na potencialno različnih operacijskih sistemih zagotavljajo visoko odzivnost in neprekinjeno delovanje celote.

več podatkovnih baz

Večjezičnost

Razvite aplikacije imajo vgrajeno vso potrebno podporo za prevod uporabniških vmesnikov in podatkov. Uporabniki na isti instalaciji lahko uporabljajo vmesnike v različnih jezikih.

več podatkovnih baz

Večsubjektnost

Aplikacije so avtomatsko pripravljene za uporabo z več poslovnimi subjekti na eni sami instalaciji, pri čemer lahko različni subjekti podatke tudi souporabljajo v skladu z aktivno konfiguracijo. Posameznim podatkom in nastavitvam delovanja lahko v izvajalnem času določimo "nivo" in s tem povemo, komu bodo vidni - celotni instalaciji, določenemu podjetju ali skupini podjetij, določenemu uporabniku ali skupini uporabnikov, ali določenemu uporabniškemu računu ali skupini računov.

Dokumenti za prenos

Predstavitev

Predstavitvena brošura Dopinus [PDF, 1.94 Mb]

GRADIVO ZA MEDIJE

Shema delovanja orodja Dopinus [JPG, 1.21 Mb]

Shema z zajemi zaslonov [JPG, 2.54 Mb]

Logotip Dopinus (landscape) [PDF, 263 Kb]

Logotip Dopinus (portrait) [PDF, 274 Kb]

Za vse dodatne informacije o izdelku in demo verziji
stopite v stik z nami preko spodnjih kontaktov.

Dopinus d.o.o.
Celjska cesta 12
3240 Šmarje pri Jelšah
T: 03/810 13 00
F: 03/81 71 334
E: info@dopinus.com

Copyright © 2010, Dopinus d.o.o.
Imena izdelkov, logotipi in blagovne znamke, omenjene ali navajane v tem dokumentu, so last njihovih imetnikov. Imetniki teh blagovnih znamk niso povezani z Dopinus d.o.o., našimi izdelki ali našimi spletnimi stranmi, prav tako ne sponzorirajo ali kako drugače podpirajo katerokoli od naših rešitev.